Lingsoft Language Services Ab
Köpmansgatan 5 A
20100 Åbo
Finland

Begär offert

Information om offertbegäran

Namn:
Tjänst*: Översättning Korrekturläsning Transkribering Transkriberingsöversättning Textning
Transkribering*:
Ordagrann Fullständigt ordagrann

Markering/urskiljning av talare

Ordagrann: transkriberas ordagrant i talspråk och utan ifyllnadsord.
Fullständigt ordagrann: ordagrann transkribering som också inkluderar ifyllnadsord, eventuella pauser och känslouttryck som till exempel skratt.

Markering/urskiljning av talare: individuella talare markeras och urskiljs med taggar i formen V1, V2, osv.

Textning*:
Språk*:
->

Lägg till målspråk

Språk*:
->
Önskad leveranstid:
Fil*:

Filernas sammanlagda storlek får inte överstiga 620 MB. Det kan finnas högst 10 filer och deras sammanlagda storlek får inte överstiga 620 MB.

Lägg till fil

Bakgrundsmaterial:

Lägg till fil

Ytterligare uppgifter:

Kontaktuppgifter

Organisation*:
Förnamn*:
Efternamn*:
E-postadress*:
Telefon:
Organisationsnummer:
Referens:
Faktureringsadress:
Faktureringsland: